සති තුනකට පසුත් උසස්පෙළ පිළිතුරු බැලීම අනාථයි

al-results-delay

උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු දින 22කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රමාද වී ඇතැයි, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා සඳහන් කළේ, දීමනා වැඩි කළත් මෙතෙක් ප්‍රමාණවත් ගුරුවරුන් පිරිසක් පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා සම්බන්ධ නොවීම හමුවේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු නිසි පරිදි ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවයි.

සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා සම්බන්ධ නොවීම හමුවේ තවදුරටත් එම කටයුතු අඩාල වී ඇතැයි විභාග කොමසා‍රිස් ජෙනරාල්වරයා පැවසී ය.

මේ අතර විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සභාපති මහාචාර්ය ශ්‍යාම බැන්නහැක මහතා සඳහන් කළේ, සිය සංගමය තවදුරටත් උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ නොවීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply