මහාචාර්ය රංග ඩයස් ලෝකෙම හොල්ලන විශිෂ්ට සොයාගැනීමක් කරයි! විදුලිය එක් තැනක සිට ශක්තියක් වැය නොකරම තවත් තැනකට ගෙන යා හැකි සුපිරි සන්නායක පදාර්ථයක් ‌නිර්මාණය කරයි!

භෞතික ලෝකයේ නව පෙරළියක් ඇති කළ හැකි සුපිරි සන්නායකයක් ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයෙකු ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් විසින් සොයාගනු ලැබ තිබේ. අමෙරිකාවේ ”නිව් සයන්ටිස්ට්” විද්‍යා සඟරාව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති පරිදි මෙම සුපිරි සන්නායක පදාර්ථය සොයාගෙන ඇත්තේ අමෙරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවර රෝචෙස්ටර් සරසවියේ සහකාර මහාචාර්ය රංග ඩයස් සහ ඔහුගේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමයි.

Leave a Reply