විදේශ සංචාර වලදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගෙවීම් පැවති සීමා ඉවතට

credit-card-limits-foreign-tour-slashed

විදේශ සංචාර වල නිරතවන ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලංකාවේ බැංකු වලින් ලබාගත් ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් වලින් එම රටවලදී ගෙවීම් කිරීමේදී දැඩි සීමාවන්ට ලක්කරන්නට පසුගිය කාලයේ නීති පනවා තිබූ අතර ඇතැම් බැංකු සතියකට 25000 ක් සතියකට 50000 වැනි උපරිම අගයන්ද පනවා තිබුණි.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල ණය සීමා අනුවද එහි වෙනස්කම් තිබුණි.
ඩොලරයේ අගය වෙනස්වීම හේතුවෙන් කාඩ්පත් හිමියන්ට විදේශ සංචාරවලදී පැවති වියදම් සීමාවන් නවතා හෝලිහිල් කර ඇතැයි මංබැංකු ආරංචි හෙළි කරයි.
පසුගිය වසරේ රටේ විදේශ මුදල් කොන්දේසි දැඩි වීම නිසා මෙම සීමා පැවති අතර දේශීය බැංකු අංශයේ මෑත කාලීන අතිරික්ත විදේශ මුදල් ද්‍රවශීලතා තත්ත්වයන් හේතුකොටගෙන එවැනි සීමාවන් ඉවත් කිරීමට සහ කාඩ්පත් හිමියන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සීමාවන් ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසී තිබේ.

 ඒ අනුව තම කාඩ්පත් හිමියන්ට විදේශ සංචාර සඳහා ඉහළ වියදම් සීමාවන් ලබාදීමට පෞද්ගලික බැංකු තීරණය කර ඇත. එක් එක් කාඩ්පත් හිමියාගේ ධාරිතාවට අදාළව මෙම සීමාවන් ඉහළ නංවා ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply