නැගෙනහිර කාබනික නිෂ්පාදන පරික්ෂණාගාරයට චීන සහයෝගය

නැ‌ගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියගේ සංකල්පයක් මත කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ මැදිහත්වීමෙන් පළමු වතාවට කන්තලේ ප්‍රදේශයේ ඉදි කරන ISO 17025 තත්වයෙන් යුතු කාබනික නිෂ්පාදන තත්ව පරික්ෂණාගාරය සදහා චීනයේ යුනෑන් පළාතේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමට එකග වි තිබේ. 

ඒ සදහා වන විශේෂ සාකච්ඡාවක් යුනෑන් පළාතේ විදේශ සබදතා කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මා සු ෂින් මහතා සහ ආණ්ඩුකාරවරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ(12) ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදි පැවැත්විණි. 

කාබනික නිෂ්පාදන තත්ව පරික්ෂණාගාරයේ බීජ පර්යේෂණ වලට ජාත්‍යන්තර තත්ව සහතිකයක් ලබා දීමට ද මෙම සාකච්ඡාවේදි තීරණය  කෙරිණි. 

එවැනි ජාත්‍යන්තර මට්මටේ තත්ව සහතිකයක් ලබා දෙන පර්යේෂණාගාරයක් මෙරට ඉදි වන පළමු අවස්ථාව මෙය විමද විශේෂත්වයකි. 

ඊට අදාළ ගිවිසුම් ගත වීම සිදුවන්නේ  යුනෑන් පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා සහ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය අතරයි.

එය  ඉදිරි මැයි මාසයේ සිදු කිරිමට නියමිතය. 

එම ගිවිසුමට අනුව පර්යේෂණාගාරයේ කටයුතු අදියර 02 ක් යටතේ සිදු වන අතර පළමු අදියර යටතේ පස්, බීජ, ජලය සහ පොහොර පරික්ෂා කිරිමේ අවස්ථාව උදා වනු ඇත.

දෙවන අදියර යටතේ සිදු වන්නේ ජාත්‍යන්තර තත්ව සහතිකයක් ලැබෙන පරිදි ඉහත පරික්ෂා කිරිම් සිදු කිරිමය. 

මෙහිදි ආණ්ඩුකාරවරිය විසින් නැගෙනහිර පළාතේ ඉදිරි පස් වසර සදහා වන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම මා සු ෂින් මහතා වෙත පිළීගැන්වීම ද සිදු කෙරිණි.

නැගෙනහිර පළාතේ ආයෝජන අවස්ථා සදහා යුනෑන් පළාතේ ආයෝජකයන් කැදවා ගැනීම මෙහි අරමුණවේ.

ඊට අමතරව සූර්ය සහ සුළං බලයෙන් බලශක්ති උත්පාදනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කෙරිණි. 

මෙම අවස්ථාව සදහා යුනෑන් පළාතේ අධ්‍යාපන, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත, බලශක්ති නගර සැලසුම්, ව්‍යාපාර හා නිෂ්පාදන යන ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් විශේෂ චීන දූත පිරිසක්ද එක්වූහ. 

ඊට අමතරව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අයි.කේ.ජි. මුතුබංඩා, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරිය ඇතුළු පිරික්ද මේ අවස්ථාව සදහා එක්ව සිටියහ. 

Leave a Reply