‘ගෝඨා බාප්පිව’ එලවූ මහ මොලකරු ගැන නාමල් කියයි

තම බාප්පා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයෙන් එලවීමේ මහමොළකරු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අදහස් පළ කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව ලොබියේදී මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් සමග ඔහු ඒ පිළිබඳව අදහස් පළ කර ඇත්තේ මෙසේය.

Leave a Reply