කැලණිතිස්සත් නවතී – උසස් පෙළට විදුලි කප්පාදු සහනය දෙන්න බැරිවන ලකුණු

Kelanitissa-also-stopped-Marks-for-which-power-cut-relief-cannot-be-given-to-high-school-students

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සිදුකළ ඉල්ලීමකට අනුව ලබන සතියේ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ රාත්‍රී 7 න් පසු විදුලි කප්පාදුව සිදුනොකිරීමට යෝජනා කර ඇතැයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසා තිබුණි.
එම ඉල්ලීම ඉටුකිරීම දුෂ්කර එකක් බව විදුලි බල මණ්ඩලය මේ වනවිට දන්වා ඇත.
කැලණිතිස්ස සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරය අද(22) අළුයම සිට අක්‍රීයව ඇති බවද වාර්තා වේ.
විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව නැප්තා සංචිත නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙම බලාගාරයේ කටයුතු මෙසේ නතරවී ඇති අතර මෙගාවොට් 165ක ධාරිතාවක් ජාතික පද්ධතියට අහිමිවී පවතී.

විකල්ප අංක 1 සහ විකල්ප අංක 2 යටතේ විදුලි කප්පාදුව සිදු නොකරන ලෙසට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සිදුකළ ඉල්ලීම ඉටුකළ නොහැකි බව විදුලි බල මණ්ඩලය දැනුම් දී තිබේ.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ඉදිරිපත් කර තිබූ ලිපියට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලිපියක් මගින් දන්වා ඇත්තේ එලෙස විදුලි කප්පාදුව අත්හිටුවීමට නම්  තාප විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති බවයි.

විකල්ප අංක 1 ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 4.1ක අතිරේක මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන බවද
විකල්ප අංක 2 සදහා රුපියල් බිලියන 2.4 ක මුදලක් වැය වන බවද මේ සදහා සිපෙට්කෝ ආයතනය හෝ බැංකු මගින්  ණය පහසුකම් ලබා නොදීම නිසා විදුලි කප්පාදුව අත්හිටුවීමට නොහැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දන්වා ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply