රොඩ්නි වර්ණකුල මාලිමාවෙන් වත්තලට

rodney-warnakula-jvp

රංගන ශිල්පි රොඩ්නි වර්ණකුල මහතා ජාතික ජන බලවේගයෙන් (මාලිමාව ලකුණ) වත්තලට නාමයොජනා අත්සන් කර තිබේ.
මේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූපයකි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply