රාජ්‍ය සේවයට 2016න් පසුව ගත් සේවකයන්ට දායකත්ව විශ්‍රම වැටුප්

government-service

රාජ්‍ය සේවයට 2016 න් පසු බඳවාගත් සේවකයන් වෙනුවෙන් දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට අවධානය යොමුකර ඇතැයි අගමැති සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (17) පැවසීය. පැවති රජය 2016 වර්ෂයේදී දැනට පවතින විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය වෙනුවට නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට තීරණයක් ගෙන ඇතත් ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික විකල්ප වැඩපිළිවෙළක් එම රජය යෝජනා කර හෝ ක්‍රියාත්මක කර හෝ නොතිබූ බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මෙසේද පැවසීය.

විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ට අදාල කර ගැනීම හෝ නැතහොත් ඊට විකල්පයක් වශයෙන් දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් ඇතිකර එයට මෙම නිලධාරීන් ඇතුළත් කිරීම හෝ කළ යුතුව ඇත. කෙසේ නමුත් පැවති රජය 2016 වර්ෂයේදී, මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ දැනට පවතින විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය වෙනුවට නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම වෙනුවට බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. නමුත් ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් එවකට රජය යෝජනා කර හෝ ක්‍රියාත්මක කර හෝ නැත. මෙම ගැටලුව හඳුනා ගත් අපගේ රජය ඉදිරියේදී හෝ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකාරයේ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් පවතිනවා.

දෙදහස් දාහත අයවැය කතාවේ අය වැය යෝජනාවේ අංක 323 යටතේ දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 1000ක් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වෙත වෙන් කිරීමට යෝජනා කර ඇත. 2017 වර්ෂයේ අයවැය මඟින් රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන් කිරීම සඳහා යෝජනා සම්මත වුවද ඒ සඳහා 2019 වර්ෂය වන තෙක් අදාල ක්‍රියා මාර්ග ගෙන නැත. 2022 අතුරු අයවැය යෝජනා අංක 20,1 යටතේ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල් පනත් කෙටුම්පතක් හඳුන්වාදීම සඳහා යෝජනා වී ඇත. ඊට අදාළ අරමුදල් සුවිශේෂව වෙන්කර නැත. මෙය මෙම වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අය වැය යෝජනාවක් බැවින් මෙම වර්ෂය තුළ ඒ හා සම්බන්ධ මූලික කටයුතු රජය දැනටමත් සිදු කරගෙන යනවා.

අංජුල මහික වීරරත්න

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply