පොහොට්ටුව ලොකු ප්‍රශ්නයක! දීගන්න බැරි තරමට කට්ටිය නාමයෝජනා ඉල්ලනවලු! ඒ නිසා ලොකු තරගයක්ලු ඇතුළෙ! (VIDEO)

පොහොට්ටුව මේ වනවිට ‌විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දී ඇති බව එහි මහලේකම් සාගර කාරියවසම් මහතා පැවසීය.

පොහොට්ටුවෙන් නාමයෝජනා ලබා ගැනීමට විශාල තරගයක් මතුව තිබීම හේතුවෙන් එම ගැටලුව මතුව ඇති බව හෙතෙම කීය.Leave a Reply