විදුලි බිල වැඩිකිරීම මානව හිමිකම් කඩවීමක් ලෙස සලකා විමර්ශනයක්

electricity-bill-case

විදුලි බිල වැඩි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ. මානව හිමිකම් කොමිසම සඳහන් කරන්නේ, විදුලි බිල ඉහළ දැමීම රටේ පුරවැසියන්ට ජීවත් වීමට ඇති අයිතියට එල්ල වන බාධාවක් ලෙස සළකා අදාළ විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක බවයි.
විදුලි බිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් මානව හිමිකම් කොමිසම මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත.

විමර්ශනයට අදාළව කරුණු විමසීම සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා, අතිරේක ලේකම්වරයකු සහ විදුලිබල මණ්ඩ‍ලයේ ඉහළ පෙලේ නිලධාරීන් කිහිපදෙනකු කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇති අතර ඉදිරියේදි අවශ්‍ය වුවහොත්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා සහ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා ද කරුණු විමසීම සඳහා කැඳවීමට බලාපොරොත්තු වන බව මානව හිමිකම් කොමිසම සඳහන් කරයි.

මෙම විමර්ශනය කඩිනමින් අවසන් කර, ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් නිකුත් කිරීම, මානව හිමිකම් කොමිසමේ සැලසුම වී ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply