නත්තල සමරන්න ගාලු මුව දොරට එළවළු පැල වලින් නත්තල් ගසක්!

cristmas-tree-soft-logic

ජනතාව අතර කෘෂි භෝග සහ ගෙවතු වගාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් මෙවර නත්තල සදහා එළවළු පැල වලින් නිර්මාණය කරන ලද නත්තල් ගසක් කොළඹ ගාළු මුවදොර ජනාධිපති කාර්යාලය අසල වට රවුමේ මේ වන විට නිර්මාණය කර තිබේ.උස අඩි 30 ක් පමණ වන මෙම නත්තල් ගස සජීවි එළවළු පැල සහිත පෝච්චි 2000 කින් පමණ සමන්විත වේ. කන්කුන්, රතු තම්පලා, නිවිති, බටු, ගෝවා, බණ්ඩක්කා, දංගෝවා, මිරිස්, ආදී පැල වර්ග රැසක් මෙම නත්තල් ගස අලංකාර කිරීම සදහා භාවිතා කර තිබේ.

රට මුහුණ දුන් විවිධ බාධක හමුවේ ගෙවතු වගාවෙන් ඈත් වූ ජනතාව ගෙවතු වගාව කෙරෙහි යොමු කිරීම මෙම සුවිශේෂි නත්තල් ගසේ අරමුණ බව මෙය නිර්මාණය කළ Softlogic Life Insurance PLC ආයතනය පවසයි.කොළඹ නගරයේ පවතින උෂ්ණත්වය,මෙම ප්‍රදේශයේ පවතින ලවණ සහිත සුළග ඇතුළු බාධක මැද මෙවන් එළවළු පැලෑටි වලින් නත්තල් ගසක් නිර්මාණය කල හැකි වූවා නම් ජනතාවට මෙවැනි බාධාවන් අවම සිය ගෙවත්තේ ගෙවතු වගාවක් පවත්වා ගෙන යාම කල නොහැක්කක් නොවන බවට පූර්වාදර්ශයක් සැපයීමත් මෙහි එක් අරමුණක් බව සංවිධායකයන් පවසයි.
ප්‍රදර්ශන කාලයෙන් අනතුරුව පැළ ජනතාව අතර සහ බොරුල්ල ප්‍රදේශයේ පාසැලක භුමි වගාවකට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද මෙම නත්තල් ගස ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන Softlogic Life Insurance PLC ආයතනය පවසයි.
ඡායාරූප  -අයේෂ් ඩී පෙරේරා

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply