මාර වැඩක්! කල්ලි පිටින් ඇවිත් ගෙවල්වල ඉන්න ගෑනු උස්සන් යන්න හදනවා! සාක්කිත් තියෙනවා! බලමු නීතිය කොහොම වෙයිද කියලා! (VIDEO)

පසුගිය දිනෙක මැර පිරිසක් පැමිණ නිවැසියන්ට පහර දී අවුරුදු 22ක් වයසැති තරුණියක පැහැරගෙන යාමට උත්සාහ දරා ඇති වීඩියෝවක් මේ වනවිට නිකුත් වී ඇත.

පසුව ගම්වැසියන් පැමිණ මරියන්ට පහර දී තරුණිය බේරාගෙන ඇති අතර එක් මරයකු එහිදී අල්ලා පොලිසියට බාර දී ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply