පොළේ ගිය සුසිල් බලෙන් තොප්පි දාගත්තා…සුසිල් තමයි මහා මුහුදේ තෙල් නැව් නැති කලේ… දරුවන්ටත් සහාගහනවා – ඇමති සුසිල්ට චමින්දගෙන් දරුණු ප්‍රහාරයක් (VIDEO)

අද පැවැති පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී දමින්ද විජේසිරි මහතා සහ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමංයන්ත මහතා අතර උණුසුම් විවාදයක් මතුවිය.

එහිදී විජේසිරි මහතා විසින් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතාට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ ආකාරයක් දැකගත හැකි විය.

[embedded content]Leave a Reply