චාමික කරුණාරත්නට වසරක ක‍්‍රිකට් තහනමක් හා දඩයක් පනවයි!

ශ‍්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියවු ක්‍රීඩක චාමික කරුණාරත්නට වසරක් සදහා අත්හිටවූ තරග තහනමක් සහ ඩොලර් 5,000ක දඩයක් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයනය තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply