මහින්දගේ උපන් දින සැමරුමට වැටුන ෆේස්බුක් කොමෙන්ට්ස්

mahinda-rajapaksa-birthday

මහින්දගේ 77 වන උපන් දින සැමරුමට වැටුන ෆේස්බුක් කොමෙන්ට්ස් අතරින් කොටසක් මේ සමග පළවෙයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply