බ්‍රහස්පතින්දා දිනක් තුළ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් 4602 යි

covid 19 daily update

දිනක් තුළ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන වාර්තා කරමින් අද දින කොරෝනා ආසාදිතයින් 4602 ක් වාර්තාවූ බව සෞඛ්‍ය අංශ නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply