විදේශ අමාත්‍යංශය කොන්සියුලර් කටයුතු අංශයේ සේවා යළි ඇරඹෙයි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අද(20) සිට නැවත ආරම්භ වන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි. 

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශයේ සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල සහතික කිරීමේ සහ සත්‍යාපන ඒකකවල පරිගණක අංශවල සිදුවූ බිදවැටීම හේතුවෙන් මෙම සේවා තාවකාලිකව නතරකර තිබුණි.

එම සේවාවන් අද සිට ආරම්භ කෙරෙන අතර යාපනය,  ත්‍රිකුණාමලය,  මහනුවර,  කුරුණෑගල සහ මාතර යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල කටයුතු ද ආරම්භ කෙරේ.  

මේ අතර කොන්සියුලර් අංශයේ සියලුම සේවාවන් ද අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකය.

Leave a Reply