කූලර් හයි කරගෙන එක්සයිස් කරන මේ වගේ නායකයන් රටේ දුක් විඳින ජනතාව ගැන බලයිද? අනුරගෙන් රනිල්ට දැඩි ප්‍රහාරයක්! (VIDEO)

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ව්‍යායාම කරන්නේ කූලර් යොදාගෙන බවත්, එවැනි නායකයන්ට රටේ දුක් විදින ජනතාවගේ ප්‍රශන නොතේරෙන බවත් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කීය.
ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ ආණ්ඩුව වගකීම් විරහිත ලෙස හැසිරෙමින් ජනතාව පීඩාවට පත් කොට ඇති බවකි.Leave a Reply