පාසල් වසා දැමීමේ තීරණය – කොළඹ නගරෙට පමණයි සතියකට පමණයි

susil-premajayantha

ඉන්ධන ගැටළුව හේතුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධ තීරණය අද (18) දැනුම්දෙන බව රජය දන්වා තිබූ අතර ඒ අනුව තීරණය වී ඇත්තේ කොළඹ නගරයේ සියලුම රජයේ සහ රජයේ අනුමත පාසල් ලබන සඳුදා(20) සිට සතියක කාලයක් වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි. ඒ අනුව 20,21,22,23 හා 24 යන දින 05 සඳහා පාසල් වසා තබනු ඇති අතර 27 දින සිට යළි පාසල් අරඹනු ඇත.

මීට අමතරව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සඳහන් කළේ ප්‍රවාහන ගැටළු නොමැති යයි හැඟෙන පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රමවේදය එම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් විසින් තීරණය කළ යුතු බවයි.
නගරාසන්න පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති අතර, පෙරවරු 08 සිට පස්වරු 02 දක්වා විදුලිය විසන්දි නොකරන ලෙසට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දැනුවත් කර ඇති බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කර ඇත.
ඒ අනුව කොළඹ නගරයෙන් පිටත පිහිටි පාසල් වසා දැමීමක් කර නැති අතර හඒ ඒ විදුහල්පති තීරණ අනුව මාර්ගගත ක්‍රමය හෝ පැමිණ පාසල පැවැත්වීම තීරණය වනු ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply