ගාලුමුවදොර හොරු වැහිවැහලා පරිස්සමින් – පොලිසිය

galle-face-advice

ගාලුමුවදොර ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව සිදුවන සොරකම් සම්බන්ධ විශාල පැමිණිලි ලැබී ඇති බවත් ප්‍රවේශම් වන ලෙසත් දක්වමින් පොලිසිය නිවේදනයවක් නිකුත් කර තිබේ. එය පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply