හැරී කුමරු සහ මේඝන් මර්කල්ගෙන් ඇෆ්ගනිස්තාන සංවිධානයකට මුදල් ආධාර

බ්‍රිතාන්‍යයේ හැරී කුමරු සහ ඔහුගේ බිරිදවන මේඝන් මර්කල් එක්ව පිහිටුවා ගෙන තිබෙන Archwell පදනම මගින් ඇන්ගනිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක Women for Afghan Women නම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය වෙත මුදල් ප්‍රදානයක් සිදුකර ඇතැයි වාර්තා වෙයි. 

විශේෂයෙන්ම ඇෆ්ගනිස්තානයේ පාලනය අත්ත්කරගෙන සිටින තලේබාන්වරුන්ගෙන් එරට කාන්තාවන්ට සහ ගැහැනු දරුවන්ට එල්ල වන පීඩනයන් වෙත සහනයක් ලෙස මෙම මුදල් ප්‍රදානය සිදුකර තිබෙන බව හැරී සහ මේඝන් පවසයි. මෙය ඇෆ්ගනිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක විශාලතම කාන්තා සංවිධානයද වෙයි.

මෙහිදී එම මුදල් තමන් වෙත ලැබුණු බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් Archwell පදනම වෙත ස්තූතිය පුද කරන බවත් Women for Afghan Women සංවිධානය සිය සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමේ සටහන් කර තිබේ. විශේෂයෙන්ම ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවන්, දරුවන්,පවුල් මෙන්ම සිය කාර්ය මණ්ඩලයද ආරක්ෂිතව ස්ථානගත කිරිම සදහා මෙම ලබාදුන් දායකත්වය අගය කරන බව එම සංවිධානය පවසා තිබේ. එහෙත් මෙම මුදලේ වටිනාකම කොපමණද යන්න කිසිවෙකුත් අනාවරණය කර නැත.

Leave a Reply