සඳුදා(16) විදුලි කප්පාදුවක් නැත

power-cut-may16

වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් අද (15) මෙන්ම හෙට (16) සඳුදාත් විදුලිකප්පාදුව සිදු නොකරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටී.

බලාගාර ආශ්‍රිත ජලය පැවතීමත් ජනතාවගේ වෙසක් උත්සව සැමරුම් පහසුව පිනිසත් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply