9 දා ගාලුමුවදොර මැරයො තාම හොයාගන්න බැරිවුණා අපට උදව් කරන්න – පොලිසියෙන් ඉල්ලීමක්

galle-face-attack-information

 9 දා ගාලුමුවදොර මැරයො තාම හොයාගන්න බැරිවුණා අපට උදව් කරන්න යයි පොලිසියෙන් මහජන ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර අංකද ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.

මේ වනවිට 9 දා රාත්‍රී පොලිසිය නැති තැන්වල ගම්මට්ටමින් නිවෙස් ගිනිතැබූ මැරයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවුවත් පොලිසිය බලා සිටියදී පොලු රැගෙන පැමිණි ගාලු මුවදොර මැරයන් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට පත් නොවීම විශේෂත්වයකි.නිවේදනය පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply