රට විනාශ කලේ බැසිල් සහ පී.බී. ජයසුන්දර : රාජපක්ෂලාගේ මුදලට වැඩිපුරම කෑදර බැසිල් – මහින්දගේ ලේකම් හෙලිදරවුවක

රට විනාශ කලේ බැසිල් සහ පීබී 
රාජපක්ෂලාගේ මුදලට වැඩිපුරම කෑදර බැසිල් 

මහින්දගේ ලේකම් හෙලිදරවුවක

රාජපක්ෂ පවුලේ මුදල් වලට වැඩිපුරම කෑදර බැසිල් රාජපක්ෂ බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් එස් අමරසේකර සඳහන් කරයි.

රට විනාශ කරන ලස්සෙ බැසිල් රාජපක්ෂ පී.බී. ජයසුන්දර එකමුතුව විසින් බවද පවසන ඔහු පී බී ජයසුන්දර ජනාධිපති ලේකම් කරන ලද්දේ බැසිල්ගේ උවමනාවට බවද පවසයි.

තමන් ලංකාවෙන් පිටත් කළේ නැගෙනහිර ජැටියේ ගිවිසුමට විරුද්ධ වූ නිසා බව ද හෙතෙම තවදුරටත් කියා සිටියේ අන්තර්ජාලය නාලිකාවක සාකච්ඡාවක දීය.


Leave a Reply