අගමැති රනිල්ගෙන් සජිත්ට පුදුම කරවන ලිපියක්!

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලිපියක් යොමු කර තිබේ.
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා ආරාධනා කරමින් යොමු කර ඇති එම ලිපිය මෙසේය.Leave a Reply