අද ආසාදිතයන් 1511ක්…

July 20, 2021 at 9:17 pm | lanka C news

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1511ක් හදුනාගෙන තිබේ.

ඔවුන්ද සමගින් මෙරට සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 287776 දක්වා ඉහල යයි.

181 views

Leave a Reply