ජනපති කතාව මිනිත්තු 15යි – සැම එක්ව කොරෝනා ජයගමු

අද දින ජනපති ජාතිය අමතා කළ කතාව මිනිත්තු 15 කට සීමා විය.

එහිදී කොරෝනා මර්දන එන්නත ගෙන්විම සම්බන්ධ සිය රජය මුල සිට සිදු කළ කටයුතු ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් ජනපති විස්තර කළ අතර අනතුරුව ආර්ථික වශයෙන් තිබෙන අසීරු තත්වය නිසා රට වැසීම අසීරු වූ බව කීවේය.
දැනට දින 10 කට රට වසා දමන්නට තමා නියම කළ බවත් එය රටේ වෘත්තීය සමිති හෝ වෙනයම් කණ්ඩායම් සමග ඇතිවූ ගැටුමක ප්‍රතිඵලයක් නොවන බවත් පැහැදිලි කළේය.
ඉදිරියේදී මීටත් වඩා දින ගණනකට රට වසන්නට වූවොත් ඒ ගැන කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටියේය.
සියලු දෙනා එකාවන්ව එක්වී මෙම අර්බුදය ජයගමු යන්න පවසා ඔහු කතාව අවසන් කළේය.

Leave a Reply