උබලට ඕන ලොක්ඩවුන්ද? ඉදා ලොක්ඩවුන් මේක දුන්නෙ එහෙම – නාගමුව

duminda-nagamuwa-speaks

මෙසේ එක්වරම රට වසන බවට නිවේදනය කිරීම තුලින් පැය කිහිපයක් තුල විශාල පිරිසක් කඩවල්වලට භාණ්ඩ එක්රැස් කිරීම සදහා ඒකාරාශී වීම තුලින් තව තවත් කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැඩිකරීමක් මෙම නිවේදන නිකුත් කරන අය විසින් සිදු කරන බවත් මෙම වසා දැමීම දිනකට හෝ පෙර කියා සිටීමට බැරි මන්දැයි 

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව පවසයි.

රටා වසා දමන ලෙස පසුගිය සතියක පමණ කාලයක සිට වෛද්‍යවරු, දේශපාලන පක්ෂ, වෘත්තීය සමිති, කම්කරුවන්, ජනතාව විසින් දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවට එල්ලකර පීඩනය හේතුවෙන් රටවසා දැමීමට ආණ්ඩුවට සිදුවූ බවත් හැමදාම රටවසා දැමීම කලේ මේ ආකාරයටම බවත් මේතුලින් පීඩාවට පත් වන්නේ ජනතාව බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි. මේ ලොක්ඩවුන් කිරීම සිදු වූයේ උබලට ඕන ලොක්ඩවුන්ද? ඉදා ලොක්ඩවුන් කියන්නාක් මෙන් බව පවසන දුමින්ද නාගමුව  මෙය කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමකින් තොරව සිදුකර ලොක්ඩවුන් කිරීමක් බවද පවසයි.
 

Leave a Reply