කොරෝනා මරණවලින් ලංකාව තවත් ඉදිරියට.. ලෝකයේ 14.. ආසියාවේ 10…

August 16, 2021 at 10:00 am | lanka C news

කොරෝනා මරණවලින් ලංකාව තවත් ඉදිරියට.. ලෝකයේ 14.. ආසියාවේ 10…

ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මරණ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ කොරෝනා මරණ අතර 14 වන ස්ථානයට පත් වී සිටී.

එමෙන්ම ආසියානු කලාපයේ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ 10 වැනි ස්ථානයේය.

ලොව පුරා කොරෝනා දත්ත රැස් කරන worldometers වෙබ් අඩවිය මේ තොරතුරු සනාථ කරයි.

191 views

Leave a Reply