යාල දල ඇතෙක් වෙඩි තබා මරයි.. දල හා වලිගය කපාගෙන ගිහින්..

August 16, 2021 at 8:02 am | lanka C news

යාල දල ඇතෙක් වෙඩි තබා මරයි.. දල හා වලිගය කපාගෙන ගිහින්..

දල ඇතෙකු ඝාතනය කර එම සත්වයාගේ දළ යුගල සහ වලිගය කපාගෙන ගොස් නැතැයි යාල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

දදින කිහිපයකට පෙර මෙම ඇතා ඝාතනය කර ඇත්තේ වෙඩි තැබීමක් මගිනි.

යාල අභය භූමියට අයත් බොහෝ ගෝනගම්වැව ගම්මානයේ සමෘද්දි වැව අසල මිය ගිය ඇතාගේ මළ සිරුර ඇත.

[embedded content]

0 views

Leave a Reply