මහබැංකුවට ජනාධිපති ලේකම්ගෙන් දරුණු ප්‍රහාරයක්!

රජයේ ප්‍රතිපත්ති රාමුවට හානියක් නොවන අයුරින් ආනයන සීමා පැනවීම වෙනුවට ලිහිල් කළ යුතු බවත්, මහ බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ප්‍රතිපත්තිවලට තමන් විරුද්ධ බවත් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
ආනයන සීමා කිරීම පිළිබඳ සිය අදහස් පැහැදිලි කරමින් ආචාර්ය ජයසුන්දර මහතා කියා සිටියේ ඇතැම් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සීමා කළ යුතු බවත්, ඉන් එකක් ඉන්ධන බවත්, ඒ සඳහා මිල යාන්ත්‍රණයක් අනුගමනය කළ යුතු බවත්ය.
“රජය විසින් පාරිභෝගිකයාට ඉන්ධන සලාකනය නොකරන්නේ නම්, රට ඉක්මනින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දක්වා වෙනස් කිරීමට සිදුවනු ඇත,” යනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් පැවසීය.
තෙල් ආනයනය සඳහා වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5,000 ක් වැය කරන රටකට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වූයේ මන්දැයි ආචාර්ය ජයසුන්දර මහතා විමසීය.
“මහ බැංකුව විසින් විදේශ විනිමය සංචිත නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු අතර විදේශ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ, නිෂ්පාදකයින් සහ විශේෂයෙන් අපනයනකරුවන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගත යුතුය” යනුවෙන් ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.
මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් සහ එහි මූල්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් රට අපනයන නැඹුරු ආර්ථිකයකට වෙනස් කළ යුතු බවද හෙතෙම කීය.
“මහ බැංකුව බැංකුවේ එදිනෙදා කටයුතුවලට සහභාගී නොවී මේ සම්බන්ධයෙන් උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ යුතුයි” යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.
ඒ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවට යෝජනා මාලාවක් යවා ඇති බවත් එයින් ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවත් ආචාර්ය ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.Leave a Reply