නාමල්ගෙ වැඩේ වැඩ කරයි! භානුක යළි ක්‍රිකට් ගහන්න තීන්දු කරයි!

ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරු භානුක රාජපක්ෂ නැවත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දීමට පියවර ගෙන ඇත. හදිසියේම ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගන්නා බව භානුක විසින් ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග ඊයේ දිනයේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා භානුක සමග සාකච්ජාවක් පැවැත්වීමට පියවර ගෙන තිබිණ.

Leave a Reply