මහින්දානන්ද ගෙවන්නෙම නෑ කියපු චීන අසූචි නැවට අද ඩොලර් මිලියන 6.9ක් ගෙවයි!

 

විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපියට අනුව චීන පොහොර සමාගමට ඩොලර් මිලියන 6.9 ක මුදලක් ගෙවන බව මහජන බැංකුව පවසයි. එහි සාමාන්‍යාධිකාරි රංජිත් කොඩිතුවක්කු මහතා පැවසුවේ අද (07) දිනයේදී එම මුදල ගෙවීමට කටයුතු කරන බවයි.
කෙසේවෙතත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මීට පෙර පවසා තිබුණේ මෙම නැවට කිසිදු මුදලක් ‌නොගෙවන බවකි.

Leave a Reply