ඇ.ඩො. 3,000 දක්වා වන මැණික් අලෙවියට අනුමැතිය

gem-value-dollar

වටිනාකම ඇ.ඩො. 3,000 දක්වා වන මැණික් අලෙවි කිරීමේ ඇණවුම් “ඔන්ලයින්” ක්‍රමවේදයට සිදු කිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රයට කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.පවතින කෝවිඩ් තත්වය මත සංචරණ කටයුතු සීමා වීම හේතුවෙන් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව මෙහිදී අනාවරණය විය. එසේම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය මගින් අයකරනු ලැබූ 0.5% ක ගාස්තුව 0.25%දක්වා අඩු කිරීම ද මෙම ගැසට් පත්‍රය මගින් සිදුව ඇත.1993 අංක 50 දරන ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරී පනත යටතේ කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග ඇතුළත් අංක 216572 දරන ගැසට් පත්‍රයට මෙලෙස කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

රත්නපුර වේ ගඟ ආශ්‍රිතව මැණික් ගැරීම සඳහා දියත් කළ ව්‍යාපෘතියට, ඇති වූ විරෝධයක් හේතුවෙන් දැනට නතර වීම පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇත. මේ අනුව විශේෂ සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමකදී මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කර රටටත් විශාල ආදායමක් හිමි වන මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන්  රත්වත්තේ මහතා එහිදී පෙන්වා දී තිබේ.ඇළහැර ප්‍රදේශයේ මැණික් බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීමෙන් සාමාන්‍ය ජනතාවටද මැණික් ගැරීමේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වීමට පවතින හැකියාව පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇත.එළැඹෙන ජනවාරීයේ සිට මෙම බලපත්‍ර නිකුත් කිම සිදුකරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

(දිනේෂ් සමරකෝන්)

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply