බර අඩුකරගැනීමට උපකාර වන පොල් තෙල්

coconut-oil-medicine

සිරුරේ බර අඩු කරගැනීමට උපකාර වීම, පොල්තෙල්වල ඇති විශේෂ ලක්ෂණයක් ලෙස දැක්විය හැකිය. ලෝකයේ ඇති  මේදය අඩු එකම තෙල් වර්ගය පොල්තෙල් යයි කිව හැකිය. බර අඩුකර ගැනීම සඳහා ආහාර පාලනය කිරීමේදී වැඩියෙන්ම සීමා කරනු ලබන්නේ මේදය වැඩි ආහාර වර්ගය.  මේදය ආහාරයට ගත්විට ඒවා තනි මේදයන් ලෙස බිඳී, රුධිර ධාරාවට එක්වී මේද  සෙලවල තැන්පත් වේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට්  සහ ප්‍රෝටීන් වැනි අප ආහාරයට ගන්නා අනෙකුත් පෝෂ්‍යදායි ආහාර බිඳී, වහා ශක්තිය ලබාදීම සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනේ. අප කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ප්‍රෝටීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගත් විට අතිරික්තය මේ ද බවට පත්වේ. ශක්තියේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ආහාරයක් ගත් විට ආහාරයේ අඩංගු මේදය, හැම විටම මේද  සෙලවල තැත්පත් වේ. අප ව්‍යායාම කළ විට එක්රැස් වී ඇති අමතර මේදය ඉන්ධන සඳහා දැවී යයි.

පොල්තෙල්වල අඩංගු මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් මීට වඩා වෙනස් ස්වරූපයක් උසුලයි. අනෙකුත් මේදයන් මෙන් ඒවා රුධිර  ධාරාවේ සංසරණය නොවන අතර කෙළින්ම අක්මාවට ගොස් කාබෝහයිඩ්‍රේට් මෙන් වහා ශක්තිය බවට පත්වේ. මේ අනුව ඔබ පොල්තෙල් ආහාරයට ගත්විට මේදයට වඩා ශක්තිය ඇති කිරීම සඳහා සිරුර වහා ඒවා ප්‍රයෝජනයට ගනී. පොල්තෙල් භාවිතයෙන් සිරුරේ බර අඩු කරගත හැකි බව පර්යේෂකයන් බොහෝ දෙනෙක් පෙන්වා දී තිබේ. කජු සහ අලිගැටපේර ඇතුළු ඕනෑම ආහාරයක් පමණ ඉක්මවා ගැනීමෙන් අප සිරුරේ බර ප්‍රමාණය වැඩිවේ. දිනකට අලිගැටපේර ගෙඩියකට වඩා ආහාරයට ගන්නා ලාංකිකයෙක් මට තවම හමුවී නැත. ඇමෙරිකානුවෝ දිනකට අලිගැටපේර ගෙඩි එකේ සිට එකහමාර දක්වා වන ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්නා අතර එම ගෙඩි අප ආහාරයට ගන්නා ඒවාට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාලය.  තවද දිනකට කජු අවුන්ස භාගයකට වැඩියෙන් ආහාරයට ගන්නා ලාංකිකයෙක්ද මට තවම හමුවී නැත.

විවිධ ආහාර අප කෙරේ බලපාන්නේ විවිධාරකාරයටය. මේදය ග්‍රෑම් එකක කාබෝහයිඩ්‍රේට් හෝ ප්‍රෝටීන්වලට වඩා වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් අඩංගු හෙයින් මේදය අඩු ආහාර බොහොමයකට  මේදය සීමා කරනු ලැබේ. සිරුර තුළ බිඳී යෑමේදී කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් එකක් හා ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් එකක් මගින් සපයන්නේ කැලරි 4ක්  වුවත් මේදය ග්‍රෑම් එකක් මගින් කැලරි 9ක් සපයයි. මේ අනුව කාබෝහයිඩ්‍රේට් හො ප්‍රෝටීන්වලට වඩා මේදය මගින් තර කිරිමේ ප්‍රවණතාවය දෙගුණයකින් වැඩි කරයි.

ඌරෙකුගෙන් ලැබෙන සංතෘප්ත මේදයේ හෝ කෝන් තෙල්වලින් ලැබෙන අසංතෘප්ත මේදයේ හෝ සියලු වර්ගයන්ට අයත් මේදයන්හි කැලරි අඩංගුව ඇත්තේ එකම ප්‍රමාණයකි. එහෙත් පොල්තෙල්වල අඩංගුව ඇත්තේ ඊට අඩු ප්‍රමාණයකි. සියලු මේදයන් සෑදී ඇත්තේ ට්‍රයිග්ලිසෙරයිඩ් වලිනි. (ග්ලිසරෝල් අණුකයකට  සම්බන්ධ මේද අම්ල තුනක්) පොල්තෙල්වල අඩංගු මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් අනෙකුත් මේද අම්ලයන්ට වඩා කුඩා හෙයින් අනෙකුත්  තෙල් වර්ග ග්‍රෑම් එකක අඩංගු ප්‍රමාණයට වඩා පොල්තෙල් ග්‍රෑම් එකක ක්ලිසරෝල් වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.

ග්ලිසරෝල් මද්‍යසාර විශේෂයක් වන හෙයින් ග්‍රෑම් එකකින් ලබාදෙන්නේ කැලරි හතක් පමණකි. මේ අනුව අනිකුත් තෙල් වර්ගවලට වඩා පොල්තෙල්වල ඇත්තේ අඩු මේද ප්‍රමාණයකි. දිඝ දාම මේද අම්ලයන් අඩංගු  තෙල් වර්ග හා සසඳා බලන විට පොල්තෙල්වල අඩංගුව ඇත්තේ මේද ග්‍රෑම් එකක 2.56% වැනි අඩු කැලරි ප්‍රමාණයකි. මින් අදහස් කරන්නේ වෙනත් තෙල් වර්ග වෙනුවට පොල්තෙල් භාවිතයට ගැනීමෙන් ඔබ අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් ගන්නා බවය. අඩු කැලරි ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වීම හා මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් මේදය ලෙස සිරුරේ තැන්පත් නොවී ශක්තිය ලෙසින් දැවී යෑම, පොල්තෙල්වලට මේව්දය අඩු තෙල් වර්ගයක තත්ත්වය හිමිවීමට එකම හේතුව නොවේ. වැදගත්ම හේතුව අපගේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරේ එමගින් ඇති කරන බලපෑමය. සමහරුන්ගේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වය සෙමින් සිදුවන නිසා සහ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයේ වේගය වැඩි අයට වඩා ඔවුන් කැලරි දවාලන්නේ අඩු වේගයකින් හෙයින් ඔවුනට බර පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේ. අඩු පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුත් පුද්ගලයන්ට, ඔවුන්ගේ ශාරීරික ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ අඩු ආහාර ප්‍රමාණයක් හෙයින්, ඔවුන් බරින් වැඩිවෙනු ඇත.

ගොරිල්ලෙක් මෙන් ආහාර ගිල දමන සමහරුන් කෙසඟ සිරුරකින් යුක්ත වීමටත්, කුරුල්ලෙක් මෙන් කෑම ගන්නා තැනැත්තෙක් මහත් වීමටත් හේතුව මෙයයි. ඔබට ඔබේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයේ වේගය වැඩි කරගත හැකිනම්, වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් දවාලිය හැකි නම් හා බර වැඩි නොවන සේ වැඩි ආහාර ප්‍රමාණයක් ගතහැකිනම් මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්ට එම කාර්යය කළ හැකිය. මධ්‍ය දාම මේද අලයන්, බර අඩුවීම වර්ධනය කර, පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයේ  වේගය වැඩි කරයි. ඉන් අදහස් කරන්නේ මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් ආහාරයට ගත් විට ඔබ වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් දවාලන බවය.

පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයේ වේගය වැඩි කිරීමෙන්, මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් බර අඩුවීම වර්ධනය කිරීමට හේතුව ලෙස දැක්විය හැක්කේ, පොල්තෙල් ලෙහෙසියෙන් අවශෝෂණය වී වේගයෙන් දැවී පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය  ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමය. පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයේ මෙම වැඩිවීම, දීර්ඝදාම මේද අම්ලයන්ගේ දැවීමද වේගවත් කරයි.

පෝෂණය සහ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් වන වෛද්‍ය ජූලියන් වයිටේකර්, දීර්ඝ දාම මේද අලයන් හා මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් අතර ඇති වෙනස කදිම උපමිතියක් මගින් පැහැදිලි කරයි. දීර්ඝ  දාම මේද අම්ලයන් ගිනි ගොඩකට දමන තෙමුණු බර ලීකොට කැබලිවලට සමානය. එවන් කොට තව තවත් ගිනි ගොඩට දැමූ විට ගින්දරට වඩා දැකිය හැක්කේ කොට ගොඩකි. මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් පෙට්‍රල්වල පෙඟවූ රෝල් කළ පත්‍ර කඩදාසි කැබැලිවලට සමානය. ඒවා ඉක්මණින් දැවී යනවා පමණක් නොව තෙත ලී කොට කැබැලිද එමගින් දවාලයි.  වෛද්‍ය වයිටේකරගේ මතය සනාථ කෙරෙන තවත් අධ්‍යයනයකදී මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් 40% ක් අඩංගු අධි කැලරි ආහාර වේලක මේදය දවාලීමේ වේගය, දීර්ඝ දාම මේද අම්ලයන් 40% ක් අඩංගු ආහාර වේලක් සමඟ සසඳා බලන ලදී.

මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්ගේ මේදය දවාලීමේ වේගය දීර්ඝ දාම මේද අම්ලයන්ට වඩා දෙගුණයකින් වැඩි බව මෙහිදී හෙළිවී තිබේ. මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්ගේ ස්වරූපයෙන් මේදය මගින් සපයන අතිරික්ත ශක්තිය, මේදය ලෙසින් ගබඩා නොවී දැවී යන බව පර්යේෂකයෝ නිගමනය කළහ. ඒ අනුව කරන ලද තවත්  අධ්‍යයනයකදී දින හයක කාලයක් සඳහා දෙන ලද මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්, ආහාර මගින් ඇති කරන මේදය දවාලීමේ කාර්යය 50% කින් වැඩි කළ හැකි බව ඔප්පු කර තිබේ.

-සම්පූර්ණයෙන්ම මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්ගෙන් හා දීර්ඝ දාම මේද අම්ලයන්ගෙන් සමන්විත, කැලරි 400 තනි ආහාර වේල් තවත් අධ්‍යයනයකදී පර්යේෂකයන් විසින් සසඳා බලන ලදී. පැය 6ක් තුළ මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්ගේ මේදය දවාලීමේ වේගය, දීඝ දාම මේද අම්ලයන්ට වඩා තුන් ගුණයකින් වැඩි බව මෙහිදී හෙළිවී තිබේ. කැලරි මට්ටම් එක සමාන නම්, දීර්ඝ දාම මේද අම්ලයන් වෙනුවට මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන් උපයෝගී කර ගැනීමෙන් බර අඩු කරගත හැකි බව පර්යේෂකයෝ නිගමනය කළහ.

මධ්‍ය දාම මේද අම්ලයන්ගෙන් වැඩිම සාන්ද්‍රණය අඩංගුව ඇත්තේ පොල්තෙල්වලය. ආහාර සඳහා අනෙක් එළවළු තෙල් වර්ග වෙනුවට පොල්තෙල් භාවිතයට ගැනීමෙන් සිරුරේ බර අඩු කරගත හැකිය. පිරිසිදු කළ එළවළු තෙල් ආහාරයට ගැනීමෙන් බර ප්‍රමාණය වැඩිව්වේ. ඒ ඒවායේ අඩංගු කැලරි ප්‍රමාණය නිසා නොව අපේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කරන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය කෙරේ එමගින් ඇති කරන බලපෑම් නිසාය.  බහු අසංතෘප්ත තෙල්, තයිරොයිඩ් ක්‍රියාකාරිත්වය දුර්වල කරන අතර එහි වේගයද අඩු කරයි. පොල්තෙල් භාවිතයෙන් සිදුවන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහි අනික් පැත්තය. බහු අසංතෘප්ත  තෙල් ආහාරයට ගැනීමෙන් ගව තෙල් හා ඌරුතෙල්වලටත් වඩා සිරුරේ බර වැඩිවීමට මඟ සලසයි.

හෝමෝන පිළිබඳ  විශේෂඥයෙක් වන රේපීට් පවසන අන්දමට අසංතෘප්ත තෙල් මගින් තයිරොයිඩ් හෝමෝන වෑස්සීමත්, සංසරණයේදී ඒවායේ චලනයත් අවහිර කරයි. තයිරොයිඩ් ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වූ විට පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වය හීනවේ. බහු අසංතෘප්ත එළවළු තෙල් වර්ගවල මේදය අධික වශයෙන් අඩංගු වන අතර වෙනත් කිසිම මේද වර්ගයකට වඩා ඒවා සිරුරේ  බර වැඩි කිරීමට අනුබල දෙයි. ස්ථුලතාවය, ඇමෙරිකාව සහ අනෙකුත් සංවර්ධිත රටවල ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය  ප්‍රශ්නවලින් එකක් බවට පත්ව තිබේ. ඇමෙරිකාවේ තරුණයන් 25% ක් පමණත් වැඩිහිටියන්ගෙන් 50% ක් පමණත් ස්ථුල ගණයට අයත් වේ. ආදර්ශයක් සේ දැක්විය හැකි බටහිර ආහාරත්වෙල, පැණිරස අධික හා බහු අසංතෘප්ත මේදයන්ගෙන් ගහන ආහාරවලින් සමන්විත  වේ.

ඔබ තරබාරු තැනැත්තෙක් නම් බහු අසංතෘප්ත තෙල් වෙනුවට පොල්තෙල් භාවිතයට ගැනීම ඥානාන්විතය.  මසට ඇති කරන සතුන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වූ තරමට වැඩි ලාභයක් ලබාගත හැකි බැවින් ඔවුන්ගේ බර වැඩිකර ගැනීම සඳහා ඔවුනට දෙන ආහාරයට මේද හා තෙල් වැඩියෙන් යොදා ගැනීමට ගොවීහු පුරුදු ව සිටියහ.

විශාල ගොවිපොළ හිමියන් මේ සඳහා අත්හදා බැලීමක් වශයෙන් ප්‍රථමයෙන් සතුන්ට පොල්වලින් සෑදූ  ආහාර දෙන ලද අතර පොල් නිෂ්පාදනයන් ඌරන්ට දුන්විට උන්ගේ  බර අඩුවන බව ඔවුනට පෙනී ගියේය. පොල්තෙල්වලට කළ නොහැකි වූ කාර්යය, කෝන් සහ සෝයා බෝංචිවල අඩංගු බහු අසංතෘප්ත තෙල් ප්‍රමාණයට කළ හැකි බව ගොවීන්ට පසුව පෙනී ගියේය.

කෝන් සහ සෝයා බෝංචි ආහාරයට ගත් සතුන් ඉක්මනින් හා ලෙහෙසියෙන්ම බරෙන් වැඩිව්වේ. මෙයට හේතුව බහු අසංතෘප්ත තෙල් සතුන්ගේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරිත්වයේ වේගය අඩු කර, තයිරොයිඩ් ක්‍රියාකාරිත්වය හීන කිරිමය. ඔවුන්ට ආහාර අඩුවෙන් දී වැඩි බරක් ලබාගැනීමට ගොවීන්ට හැකිවිය. මිනිසුන් බොහෝ දෙනෙක් ද මේ තත්ත්වයේ පසුවෙති. බහු අසංතෘප්ත තෙල් ආහාරයට ගත් විට ඒවා අපගේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියට අහිතකර අන්දමින් බලපා සාමාන්‍ය අන්දමින් ක්‍රියා කිරිමේ හැකියාව නැතිව ගොස් එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සිරුරේ බර වැඩිවීම සිදුවේ. උදරීය හර්නියාව, වාතරක්තය, අධිරුධිර පීඩනය, නහර ගැටගැසීම, දියවැඩියාව, පිළිකා, පර්වදාහය, හෘදයාබාධ,  ශ්වසන පද්ධතියේ ආබාධ, ධමනී දෘඪතාව සහ ආන්ත්‍රික ආබාධ  ආදිය, ස්ථුලතාවය නිසා හටගන්නා රෝගාබාධයන් ය.

– වෛද්‍ය ඩී.පී අතුකෝරල
උපුටන සටහන  – කේ.එන්.ඕ. අමරදාස

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Leave a Reply