“අල ලාබද, ළූණු ලාබද කියලා අහන්න ආදරණීය අප්පච්චිට අයිතියක් තියෙනවා” – තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මන්ත්‍රීවරියක්ට අපහාස කරමින් කළ කතාව (VIDEO)

අල ලාබද, ළූණු ලාබද යනුවෙන් පැවති යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අයිතියක් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply